Tiến độ năm 2015

Tổng hợp tiến độ thi công phần móng

  • Ngày đăng: 3/01/2015

Hình ảnh tổng hợp tiến độ thi công