Đếm ngược thời gian bàn giao căn hộ:

0
0
Năm
0
7
Tháng
1
5
Ngày

Trả lời câu hỏi Chú Dũng – Mỗ Lao

Với câu hỏi:

Câu hỏi 3: Khi hoàn thành, khuôn viên dưới đất của tòa nhà có ngăn cách với nhà dân xung quanh không ạ? Hay người ngoài tự do đi dạo trong khuôn viên? (Chú Dũng – Mỗ Lao).

Booyoung Vina xin trả lời cầu hỏi của quý khách như sau: 

Khi hoàn thành khuôn viên dưới đất của tòa nhà không hề ngăn cách với dân cư xung quang. Chúng tôi hi vọng tạo ra một không gian mở và không hạn chế bất cứ gì tại Booyoung Mỗ Lao. Việc đó cũng đồng nghĩa với việc mọi người có thể tự do đi dạo trong khuôn viên.

Xin cảm ơn! 

Xem thêm câu hỏi tại: http://booyoung.vn/hoi-dap-chung-cu-quoc-te-booyoung-vina-mo-lao

Bài viết liên quan