Đếm ngược thời gian bàn giao căn hộ:

0
0
Năm
0
4
Tháng
1
1
Ngày

Trả lời câu hỏi về ngân hàng hỗ trợ vay vốn khi mua căn hộ tại dự án Booyoung

Ngân hàng nào hỗ trợ vay vốn cho dự án, Tôi muốn vay để mua căn hộ ở chung cư Booyoung Vina thì phải đáp ứng những yêu cầu nào? (Cô Hằng – CBHT).

Trả lời: Hiện tại chúng tôi đang hoàn tất thủ tục mời các ngân hàng vào bảo lãnh tiến độ và cho vay tại dự án Booyoung Vina. Thông tin sẽ được chúng tôi sớm công bố trên http://booyoung.vn

Bài viết liên quan