CĂN HỘ

Căn hộ loại F tòa CT7

  • Ngày đăng:: 25/05/2017

Mặt bằng Căn hộ loại F diện tích 107,35m2, thiết kế 3 phòng ngủ, 2wc tòa CT7 chung cư quốc...

Căn hộ loại D tòa CT7

  • Ngày đăng:: 25/05/2017

Mặt bằng Căn hộ loại C diện tích 95,54m2, thiết kế 3 phòng ngủ, 2wc tòa CT7 chung cư quốc...

Căn hộ loại C tòa CT7

  • Ngày đăng:: 25/05/2017

Mặt bằng Căn hộ loại C diện tích 88,55m2, thiết kế 3 phòng ngủ, 2wc tòa CT7 chung cư quốc...

Căn hộ loại B tòa CT7

  • Ngày đăng:: 25/05/2017

Mặt bằng Căn hộ loại B Diện tích 74,35m2, thiết kế 2 phòng ngủ, 2wc tòa CT7 chung cư quốc...

Căn hộ loại A tòa CT7

  • Ngày đăng:: 25/05/2017

Mặt bằng Căn hô loại A Diện tích 74m2, thiết kế 2 phòng ngủ, 2wc tòa CT7 chung cư quốc...

loading