Đếm ngược thời gian bàn giao căn hộ:

0
0
Năm
0
1
Tháng
1
8
Ngày

Hỏi mua căn hộ theo nhu cầu của quý khách!

Quý khách, vui lòng đăng nhu cầu của gia đình mình tại đây. Chúng tôi, sẽ kiểm tra thông tin căn hộ còn lại và sớm liên hệ với quý vị.

 


2+6=

  • Facebook
  • Chia sẻ
  • Google +
Việt Hàn City

Đợt 1

Starts: Mon, 07/23/18 08:00 a.m

Ends: Wed, 07/25/19 11:59 p.m

TP. Hà Nội, Việt Nam
29 triệu VND33 triệu VND

Giá gốc CĐT

Starts: Sat, 07/14/18 09:00 a.m

Ends: Wed, 10/02/19 11:59 p.m

TP. Hà Nội, Việt Nam
29 triệu VND33 triệu VND

Chính sách bán hàng

Starts: Sat, 07/14/18 09:00 a.m

Ends: Wed, 10/02/19 11:59 p.m

TP. Hà Nội, Việt Nam
9 triệu VND15 triệu VND