Đếm ngược thời gian bàn giao căn hộ:

0
0
Năm
0
1
Tháng
1
8
Ngày

Hủy đăng ký thành công

Xin cảm ơn quý khách trong thời gian qua đã luôn ủng hộ. Chúng tôi, rất mong nhận được góp ý của quý khách về dịch vụ và sản phẩm do Booyoung cung cấp. Sự góp ý của Quý khách sẽ giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn!

Trân trọng! 

  • Facebook
  • Chia sẻ
  • Google +
Việt Hàn City

Đợt 1

Starts: Mon, 07/23/18 08:00 a.m

Ends: Wed, 07/25/19 11:59 p.m

TP. Hà Nội, Việt Nam
29 triệu VND33 triệu VND

Giá gốc CĐT

Starts: Sat, 07/14/18 09:00 a.m

Ends: Wed, 10/02/19 11:59 p.m

TP. Hà Nội, Việt Nam
29 triệu VND33 triệu VND

Chính sách bán hàng

Starts: Sat, 07/14/18 09:00 a.m

Ends: Wed, 10/02/19 11:59 p.m

TP. Hà Nội, Việt Nam
9 triệu VND15 triệu VND