CĂN HỘ CT7

Căn hộ loại F tòa CT7

  • Ngày đăng: 25/05/2017

Mặt bằng Căn hộ loại F diện tích 107,35m2, thiết kế 3 phòng ngủ, 2wc tòa CT7 chung cư quốc...

Căn hộ loại D tòa CT7

  • Ngày đăng: 25/05/2017

Mặt bằng Căn hộ loại C diện tích 95,54m2, thiết kế 3 phòng ngủ, 2wc tòa CT7 chung cư quốc...

Căn hộ loại C tòa CT7

  • Ngày đăng: 25/05/2017

Mặt bằng Căn hộ loại C diện tích 88,55m2, thiết kế 3 phòng ngủ, 2wc tòa CT7 chung cư quốc...

Căn hộ loại B tòa CT7

  • Ngày đăng: 25/05/2017

Mặt bằng Căn hộ loại B Diện tích 74,35m2, thiết kế 2 phòng ngủ, 2wc tòa CT7 chung cư quốc...

Căn hộ loại A tòa CT7

  • Ngày đăng: 25/05/2017

Mặt bằng Căn hô loại A Diện tích 74m2, thiết kế 2 phòng ngủ, 2wc tòa CT7 chung cư quốc...

Việt Hàn City

Đợt 1

Starts: Mon, 07/23/18 08:00 a.m

Ends: Wed, 07/25/19 11:59 p.m

TP. Hà Nội, Việt Nam
29 triệu VND33 triệu VND

Giá gốc CĐT

Starts: Sat, 07/14/18 09:00 a.m

Ends: Wed, 10/02/19 11:59 p.m

TP. Hà Nội, Việt Nam
29 triệu VND33 triệu VND

Chính sách bán hàng

Starts: Sat, 07/14/18 09:00 a.m

Ends: Wed, 10/02/19 11:59 p.m

TP. Hà Nội, Việt Nam
9 triệu VND15 triệu VND