TẦNG THƯƠNG MẠI

Trả lời câu hỏi của Anh Tiến – Làng Việt Kiều Châu Âu

  • Ngày đăng: 4/04/2017

Với câu hỏi:  Câu hỏi 4: 4 tầng thương mại cụ thể là những gì? liệu có trường hợp CĐT sau này mở...

Việt Hàn City

Đợt 1

Starts: Mon, 07/23/18 08:00 a.m

Ends: Wed, 07/25/19 11:59 p.m

TP. Hà Nội, Việt Nam
29 triệu VND33 triệu VND

Giá gốc CĐT

Starts: Sat, 07/14/18 09:00 a.m

Ends: Wed, 10/02/19 11:59 p.m

TP. Hà Nội, Việt Nam
29 triệu VND33 triệu VND

Chính sách bán hàng

Starts: Sat, 07/14/18 09:00 a.m

Ends: Wed, 10/02/19 11:59 p.m

TP. Hà Nội, Việt Nam
9 triệu VND15 triệu VND