Đếm ngược thời gian bàn giao căn hộ:

0
0
Năm
0
1
Tháng
1
8
Ngày

Tuyên bố bản quyền nội dung

Tất cả nội dung và thông tin được đăng tải tại http://booyoung.vn đều thuộc bản quyền của tập đoàn Booyoung Housing. Mọi cá nhân và tổ chức có nhu cầu đăng tải lại thông tin đều phải được sự đồng ý của Tập đoàn Booyoung. Tất cả các hành vi sao chép và đăng tải khi chưa được sự đồng ý của chúng tôi đều được tính là vi phạm luật bản quyền của tổ chức DMCA và Booyoung có quyền kiện các tổ chức, cá nhân vi phạm.

DMCA.com Protection Status

  • Facebook
  • Chia sẻ
  • Google +

Việt Hàn City

Đợt 1

Starts: Mon, 07/23/18 08:00 a.m

Ends: Wed, 07/25/19 11:59 p.m

TP. Hà Nội, Việt Nam
29 triệu VND33 triệu VND

Giá gốc CĐT

Starts: Sat, 07/14/18 09:00 a.m

Ends: Wed, 10/02/19 11:59 p.m

TP. Hà Nội, Việt Nam
29 triệu VND33 triệu VND

Chính sách bán hàng

Starts: Sat, 07/14/18 09:00 a.m

Ends: Wed, 10/02/19 11:59 p.m

TP. Hà Nội, Việt Nam
9 triệu VND15 triệu VND